ДОБРЕДОЈДОВТЕ

ОФИЦИЈАЛНАТА ВЕБ СТРАНИЦА НА ЕВРОГАЈДЕНС ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Искористете ги придобивките од Националната Еврогајденс мрежа

Што е ЕВРОГАЈДЕНС?

Еврогајденс ја поддржува интернационализацијата на советување и насочување . Еврогајденс е европска мрежа на национални ресурси и информативни центри за водство. Еврогајденс центрите работат во околу 34 земји.

Главна целна група на Еврогајденси упатство за практичарите и креаторите на политиката се секторите од образованието и вработувањето во сите европски земји. Во РС Македонија Национален центар за Еврогајденс е Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Еврогајденс како мрежа на европско ниво е многу значајна во кариерата. Таа спроведува водство и советување за образовниот и кариерниот развој.

Еврогајденс Амбасадори

Запознајте ги Еврогајденс амбасадорите во Р.С. Македонија

Изабела Христовска

Еврогајденс Амбасадор

Гоце Марковски

Еврогајденс Амбасадор

Марија Коваческа

Еврогајденс Амбасадор

Корисни линкови

Кузман Јосифовски Питу 17, 1000 Скопје

Пон – Пет: 07:30  – 16:30 

Еврогајденс Северна Македонија | 2023 - Сите права задржани ©